“Електрон” Консорциум акционерно дружество е създадено през 1991 година в съответствие с разпореждане на Министерския съвет за преобразуването на държавното стопанско обединение “Електрон”.

ДСО “Електрон” е създадено в края на 1975 година с цел развитието и разширяването на производството на военна и специална електроника. До 1989 година Електрон е обединявал 26 завода и централен научно-изследователски и проекто-конструкторски институт с над 27 хиляди служители – работници и инженерно-технически персонал. През 1991 година поделенията на обединението, които бяха регистрирани като самостоятелни търговски дружества се сдружиха и  създадоха “Електрон” Консорциум акционерно дружество.

Понастоящем акционери на “Електрон” са български фирми, които работят в областта на електрониката, комуникационните и информационни технологии, радиолокационната техника и системите за управление.

Целта на “Електрон” Консорциум АД е както развитието на самостоятелна дейност, така и функционалното интегриране на възможностите на акционерите при изпълнението на различни проекти.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version