Акционерното дружество “Електрон” Консорциум АД е създадено през 1991г. и е регистрирано в съответствие с Търговския закон на Република България.

Акционери на "Електрон" Консорциум АД са производители на електронна и радиотехническа апаратура.

Предметът на дейност на “Електрон” Консорциум АД е маркетинг, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране, инженеринг, посредническа и търговска дейност в областта на телекомуникационните, навигационните и радиолокационните системи, електронните и радиотехнически изделия, сигнално-охранителната техника, електронното приборостроене, специалните и гражданските изделия, консултантска дейност, реклама, разкриване на офиси, филиали и бюра в страната и чужбина, създаване на учебни центрове и бизнес школи за обучение, обмен на специалисти и изпращане на работна сила в чужбина, представителство, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни лица.

“Електрон” Консорциум АД разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на комуникационната техника, радиолокацията и системите за управление, което му позволява да интегрира целеви работни колективи за изпълнението на конкретни поръчки. “Електрон” Консорциум АД разполага с развойни лаборатории, оборудвани със съвременна измервателна апаратура и високотехнологично производство за асемблиране на печатни платки, включително и по технологията за повърхностен монтаж.

Електрон” Консорциум АД има изградена функционираща система за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas. Декларацията на ръководството за политиката по управление на качеството може да видите тук.

“Електрон” Консорциум АД притежава Пълна лицензия за външнотърговска дейност с оръжие.

Продуктовата структура на фирмата включва:

Партньори на фирмата са:

Кратка презентация за дейностите и продуктите на фирмата можете да свалите от тук.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version