01.08.2015г. Сайтът ни за разпродажба на употребявана измервателна апаратура uredi.hit.bg се премести на адрес http://uredi.electron-bg.eu

 


 

01.08.2013г. Във връзка с изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентноспособност- НИРД Електрон Консорциум АД, обявява свободни позиции за специалисти както следва:

 1.  Специалист измервания в безехова камера със стаж в областта не по-малък от 5 години.

Две позиции на срочен 2-месечен трудов договор на 4-часов работен ден.

Срок за кандидатстване – до 20 септември 2013г.

Моля изпращайте CV на електронен адрес за връзка: office@electron-bg.eu

 


 

15.04.2013г. Във връзка с изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентноспособност- НИРД Електрон Консорциум АД, обявява свободни позиции за експерти по научна специалност радиолокация и радионавигация, както следва:

 1.  Експерт по радиолокация и радионавигация с научна степен доктор или по-висока и стаж в областта не по-малък от 15 години. За предимство ще се счита опит в моделиране на навигационни сигнали и системи за обработка на навигационни сигнали, поне 10 публикации в престижни международни научни списания или конференции през последните 5 години, както и международни награди за научни постижения.

Позицията е за срочен 4 месечен трудов договор на 4-часов работен ден.

Срок за кандидатстване – до 29 април 2013г.

Електронен адрес за връзка: office@electron-bg.eu

 


 

15.01.2013г. Във връзка с изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентноспособност- НИРД Електрон Консорциум АД, обявява свободни позиции за външни метеорологични експерти, както следва:

1.   Специалист по метеорология със стаж в областта на метеорологичната радиолокация или градозащитата по-голям от 10 години. За предимство ще се счита опит в моделиране на значими метеорологични явления с данни на метеорологичния програмен пакет IRIS-RADAR/ANALYSIS, участие в международни конференции по метеорология или публикации в престижни международни научни метеорологични списания.

Една позиция на половин работен ден на срочен трудов договор за 13 месеца.

2.   Експерт по създаване и поддръжка на програмни метеорологични продукти със стаж не по-малък от 10 години. За предимство ще се счита опит в създаване или поддръжка на метеорологични програми в областта на обработка на данни от метеорологичния програмен пакет IRIS-RADAR/ANALYSIS.

Две позиции на половин работен ден на срочен 13 месечен трудов договор.

3.   Експерт по поддръжка и използване на метеорологични радари и метеорологични продукти със стаж в областта не по-малък от 10 години. За предимство ще се счита опит в използване или поддръжка на метеорологични радари в среда на метеорологичния програмен пакет IRIS-RADAR/ANALYSIS.

Една позиция на половин работен ден на срочен 13 месечен трудов договор.

Срок за кандидатстване – до края на месец януари 2013г.

Моля изпращайте CV на електронен адрес за връзка: office@electron-bg.eu
 


 

17.12.2012г. Във връзка с изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентноспособност- НИРД Електрон Консорциум АД, обявява свободни позиции за експерти по научна специалност радиолокация и радионавигация, както следва:

 1.   Експерт по радиолокация и радионавигация с научна степен доктор или по-висока и стаж в областта не по-малък от 15 години. За предимство ще се счита опит в моделиране на пасивни  радиолокационни смущения и системи за оптимална обработка на радиолокационни сигнали, поне 10 публикации в престижни международни научни списания или конференции през последните 5 години, както и международни награди за научни постижения.

2.   Експерт по радиолокация и радионавигация с научна степен доктор или по-висока и стаж в областта не по-малък от 15 години. За предимство ще се счита опит в моделиране на навигационни сигнали и системи за обработка на навигационни сигнали, поне 10 публикации в престижни международни научни списания или конференции през последните 5 години, както и международни награди за научни постижения.

Позициите са за срочен 4 месечен трудов договор.

Срок за кандидатстване – до 4 януари 2012г.

Електронен адрес за връзка: office@electron-bg.eu

 


 

Продава се измервателна апаратура втора употреба.

http://uredi.hit.bg

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version