Mанипулатор с дозатор и вакуум пинсета за SMD монтаж

Mанипулатори с дозатор и вакуум пинсета за SMD монтаж

Конвенционален монтаж

Монтажна линия за модули и изделия

Монтажна линия за модули и изделия

Краен контрол

Краен контрол

SMD автоматизиран монтажен участък

Pick & Place Automat - Fully Automatic Place System for SMD Components PLM2000

Pick & Place Automat - Fully Automatic Place System for SMD Components CLM9000 на фирма ESSEMTEC AG, Switzerland

Машина за спояване REFLOW - TWS-1200 на фирма TWS automation CARRARA - ITALIA, 5 зонна с въздушна конвекция

Машина за спояване REFLOW - TWS-1200 на фирма TWS automation CARRARA - ITALIA, 5 зонна с въздушна конвекция

Машина за спояване REFLOW - TWS-1200 на фирма TWS automation CARRARA - ITALIA, 5 зонна с въздушна конвекция

Машина за спояване REFLOW - TWS-1200 на фирма TWS automation CARRARA - ITALIA, 5 зонна с въздушна конвекция

Камери за климатични изпитания