Производствени възможности на Електрон Консорциум

 

Контрол на качеството

Фирма Електрон Консорциум АД има изградена функционираща система за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas.

 

Производствени дейности

Монтаж на печатни платки, възли и крайни изделия

 

Монтажът включва SMD монтаж и конвенционален (THR) монтаж. Производството има възможност за изпълнение, както на малки серии, така и на серийно производство. Производственото оборудване позволява гъвкавост и бърза смяна на номенклатурите за производство.

Разполагаме с:

За малки серии и опитни образци

Галерия снимки

За средни и големи серии

Галерия снимки

 

Организация: Фирмата извършва цялостна технологична подготовка от файл на платката, който съдържа PCB файла на платката, информация за разположението на компонентите и съответствието на означението и стойността/типа на елемента.

Технологичната подготовка включва:

 

Технологични възможности на монтажа

Нaй-малък елемент, който сме монтирали - 0402.

Най-малък растер на многоизводен елемент, например TQFP - 50 μm.

 

Материали

Фирмата работи с консумативни материали само на реномирани фирми.

 

Технологичният процес включва следните операции:

Метално сито за отлагане на спояваща паста се изработва и за двата начина на SMD монтаж – и за автоматично подреждане на елементите, и за монтаж с манипулатор.

За всяка поръчка цената се влияе от серията, от сложността, необходимостта от технологични приспособления и др.

 

Безоловни (LEAD-FREE) технологии

Фирмата е разработила и внедрила безоловна технология за монтаж на печатни платки и изпълнява поръчки за свои чуждестранни партньори. Използват се материали - спояваща паста и тинол - НЕСЪДЪРЖАЩИ олово. Оборудването позволява изпълнението на технологичните процеси.

 

Климатично и механично тестване

Разполагаме с условия и оборудване (малки климатични камери и вибрационен стенд) за правене на температурни цикли и изпитания за механично въздействие на платки, модули и сглобени изделия и редовно извършваме такива тестове за някои от нашите клиенти.

 

Производство на голи печатни платки

За производство на голите печатни платки използваме наши подизпълнители – например SET AG гр. Русе или фирма “Микрон 20” – в София. Технологичните възможности на производителите на голи платки са:

И двамата производители имат гарантиран вътрешносхемен електрически тест (E-test) на голата печатна платка.

 

Доставка на електронни компоненти

Работим с наши поддоставчици и можем да осигурим всички R, C, D, T елементи и масовите стандартни интегрални схеми. Клиентът може да достави само специфични и специализирани елементи.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version