Развойна лаборатория:

Развойната лаборатория на Електрон Консорциум АД позволява извършването на изследователска и развойна дейност в областта на комуникационната и радиолокационна техника, механичното проектиране и проектирането на специализирано програмно осигуряване. Лабораторията разполага с разнообразна съвременна измервателна апаратура - специализирани работни места "Rohde & Schwarz" и Marconi, спектроанализатори Hewlett Packard, апаратура за СВЧ измервания в диапазона до 12GHz и др.

Лабораторията е съоръжена със съответните апаратни и програмни средства за проектиране на печатни платки и механо-конструктивно проектиране, включително 3D графика.

 

 

 

По-значими проекти на фирмата са:

● Изследване и усъвършенствуване на съществуващите и разработване на нови дистанционни методи и технологии за калибриране и ориентиране на метеорологични радари - с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

(повече информация тук)

Автоматизирана пускова установка АПУ-6М

(повече информация тук)

● Модернизация на метеорологичен радар МРЛ-5

(повече информация тук)

● Светодиодни осветителни системи

(повече информация тук)

● Соларни енергийни системи

(повече информация тук)

● Паник бутон

(повече информация тук)

● Модернизация на противоградов комплекс ПГК-6М

(повече информация тук)

Комплексни свързочни апаратни за нуждите на българската армия

(повече информация тук)

Уред за сваляне на температурни профили

(повече информация тук)

 

● Самоликвидатор ТЕ1 за противоградна ракета МТТ9 (таймер)

(повече информация тук)

● Разработка и производство на Нестандартно технологично оборудване за проверка на противоградна ракета МТТ9

(повече информация тук)

КВ радиостанция за ЖП транспорт ЕК-Р01

(повече информация тук)

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version