Проект: Модернизация на противоградов комплекс ПГК-6М

 

Проектът за модернизация на противоградовия комплекс ПГК-6М е едно от големите предизвикателства пред екипа на Електрон. Започнал в началото на 2005г., проектът представлява цялостна модернизация на комуникационната система, добавяне на система за електронно отчитане на позицията на ракетните пускови установки и създаване на пулт за управление с радиомодем, който осъществява обмен на оперативна информация с контролните пунктове. Разработен е специален софтуер, чрез който след обработка на метеорологичната информация в контролния пункт се задават и изпращат координати и инструкции за стрелба към избрани ракетни площадки. В процеса на експлоатация се отстраняват всички забележки, предимно свързани с тежките условия на експлоатация на системата.

В последствие се разработи нов модел пускова установка с електрозадвижване, дистанционно управление и възможност за автоматично позициониране по дистанционно зададени координати.

В момента се извършва и модернизация на метеорологичния радар на системата.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version