Проект: Разработка и производство на Нестандартно технологично оборудване за проверка на противоградна ракета МТТ9

 

Тестовият прибор "ТР001V1" е предназначен за тестване на самоликвидатора (таймера) на противоградовата ракета МТТ9, както и за използване в производството на същата.

Чрез тестовия прибор се получава информация от таймера ТЕ1 за изправността на електрозапалките за двигателя и самоликвидатора и серийния номер на ТЕ1, който включва година на производство, партида и номер в партидата.

Уредът отговаря на изискванията за работа в опасна среда.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version