Проект: Самоликвидатор ТЕ1 за противоградна ракета МТТ9 (таймер)

 

Електронният самоликвидатор ТЕ1 служи за стартиране на противоградовата ракета МТТ9 и за задействане на заряда за самоликвидация след определено време. В паметта на ТЕ1 се съхраняват данни за серийния му номер, включващ година на производство, партида и номер в партидата. Устройството дава възможност за проверка на състоянието на електрозапалките на двигателя и самоликвидатора.

ТЕ1 осигурява надеждна работа при екстремни термични (2000ºС) и механични (ускорение 5000G) натоварвания.

 

Начало

Дейност

История
Проекти
Производство
Новини
Контакти

English version